Dni Rodziny transparent

Ks. Łukasz Pyda – Duszpasterz Rodzin Archidiecezji Lubelskiej przewodniczył Mszy Świętej z okazji Lubelskiego Dnia Rodziny. Eucharystia była sprawowana w intencji Jubilatów obchodzących 50-lecie, 55-lecie i 60 lecie pożycia małżeńskiego.

W czasie Mszy Świętej małżonkowie odnowili swoje ślubowania małżeńskie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które po liturgii zaprosiło na spotkanie z władzami Stowarzyszenia i Miasta Lublin do sali w Trybunale Koronnym.