Kościół nazywa «Wcieleniem» fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia” (KKK 461). Uczynił to z miłości. Przez swoje Wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem; stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. 

Panie Jezu Chryste, przyszedłeś na świat w zwyczajnej rodzinie. Dziś na nowo zapraszam Cię do mojego życia. Proszę, aby wszystko, co wypełnia moją codzienność, było uświęcone Twoją obecnością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Do jakich konkretnych sytuacji mojej codzienności chcę szczególnie zaprosić Jezusa?