Niedziela jest dniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, spotkania  Apostołami, Dniem Zesłanie Ducha Świętego i pierwszego przepowiadania i pierwszych chrztów.

Za sprawą Ducha Świętego, żywej «pamięci» Kościoła (por. J 14,26), każdy z uczniów Chrystusa na nowo przeżywa w swoim «dzisiaj» pierwsze objawienie się Zmartwychwstałego (DD 29).

Przyjmując słowo i spożywając Ciało Pańskie patrzy jakby w oczy samemu zmartwychwstałemu Jezusowi, obecnemu w «świętych znakach», i razem z apostołem Tomaszem wyznaje: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20,28).