Sumienie jest „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem”. Dzięki sumieniu osoba ludzka rozpoznaje dobro lub zło, biorąc odpowiedzialność za swoje czyny. Sumienie kształtowane przez prawo Boże jest prawe i niezafałszowane.

Czy badam swoje sumienie i wychowuję je? Co najbardziej kształtuje moje sumienie: negatywne wpływy świata, własne zdanie czy Ewangelia?