Bóg, który stworzył ludzi z miłości, wpisał w nasze serce pragnienie zjednoczenia z Nim i wciąż zaprasza do stałej relacji ze Sobą. Odpowiadając na wezwanie Boże, odnajdujemy sens i pełnię swego życia. Byśmy nie zabłądzili w drodze, Chrystus ustanowił dla swego ludu przewodników w wędrówce wiary – Apostołów i Pasterzy Kościoła. Ich zadanie to przekazywanie objawionych prawd wiary, czyli żywej Tradycji Kościoła. Jej zachowanie pomaga nam wiernie podążać na spotkanie z Bogiem.

Czy decyzje, które podejmuję, są w moim przekonaniu odpowiedzią na wezwanie Boże? Czego one dotyczą?