1.      W chrzcie świętym zostaliśmy włączeni w misję Jezusa Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy wydarzenie, podczas którego podejmiemy refleksję nad tym, jak mamy realizować nasze chrześcijańskie zadanie. W tym dniu, w prezbiterium, ustawiona będzie Ikona Bożonarodzeniowa. Po odczytaniu Ewangelii każdy z obecnych otrzyma obrazek z reprodukcją tej Ikony. Homilia będzie dla nas czasem wspólnego odczytywania symboliki Ikony i  inspiracją do tego, aby uczyć się dostrzegać Boga obecnego w wydarzeniach naszego życia oraz odkrywać konkretne Boże wezwania.

 

2.      Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę elektroodpadów. W najbliższą sobotę, 14 stycznia, będzie można składać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na Placu Katedralnym, przy kiosku od rana do godz. 10.30. Instytucje będą mogły otrzymać Kartę Przekazania Odpadu. Zachęcamy do udziału w tej akcji, gdyż pozbywając się kłopotu związanego z utylizacją sprzętu, niesiemy pomoc ludziom będącym w potrzebie na całym świecie.

 

Słowo życia:

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

 

Jezus w sakramencie chrztu wszedł w nasze życie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Boga. Każdego dnia wzywa nas, abyśmy słowem i czynem ogłaszali, że On jest naszym Panem i dziękowali Mu za dzieła Jego miłości.

Oddajmy Bogu chwałę i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy byli godni nosić zaszczytne imię chrześcijan.