Imię Chrystus oznacza „Mesjasz”, czyli Namaszczony.  Jezus jest Chrystusem, ponieważ Bóg Ojciec namaścił Go Duchem Świętym i posłał, aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność (por Łk 4,18), aby zbawił wszystkich ludzi.

Jesteśmy nazwani chrześcijanami od Jego Imienia. W sakramentach chrztu świętego i bierzmowania otrzymaliśmy namaszczenie, aby w zjednoczeniu z Chrystusem i z pomocą Ducha Świętego odkrywać oraz wypełniać życiowe powołanie.

Czy mam świadomość godności chrześcijanina? Jak często w modlitwie zwracam się do Ducha Świętego o pomoc? Czy proszę Go, by objawiał mi prawdę o mnie, o Bogu i mojej misji?