Chrystofanie to ukazywanie się Zmartwychwstałego Chrystusa apostołom i innym uczniom. Ich spotkania z Żyjącym są wydarzeniami historycznymi. To bezpośrednie doświadczenie przemienia uczniów: zalęknieni, pogrążeni w beznadziei po Męce i Śmierci Mistrza stają się radosnymi świadkami Prawdy. Wiara pierwotnego Kościoła, a także nasza wiara w Zmartwychwstanie opiera się na ich świadectwie.

To w Kościele, także dziś, dokonuje się spotkanie ze Zmartwychwstałym. Za jakie osoby chciałbym podziękować Bogu, gdyż były dla mnie czytelnym znakiem Jego działania i prowadziły do Niego?