Bóg zawsze wychodzi jako pierwszy do człowieka i daje mu się poznać poprzez dar swojego Objawienia. Jest to stopniowe odsłanianie się (ukazywanie) Boga ludziom, czego świadectwo mamy zapisane na kartach Pisma Świętego. Objawienie dokonywało się w historii narodu wybranego, a pełnię uzyskało w Jezusie Chrystusie. Czytając i rozważając Pismo święte, rozpoznajemy miłość Boga, Jego wolę i prawdę o Nim.

W jakich wydarzeniach mojego życia rozpoznaję obecność Boga? Jaką prawdę Bóg mi wówczas odsłonił?

Na ile Pismo św. jest dla mnie pomocą w poznawaniu Boga?