Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, tzn., że serce nasze jest tak ukształtowane, by pragnąć miłować Boga jako swojego Ojca. Wszyscy razem, jako bracia i siostry, jesteśmy wezwani do wspólnoty z Ojcem w Jego Synu Jezusie Chrystusie, by z pomocą Ducha Świętego wołać „Abba – Ojcze”.

Odmawiam codziennie „Ojcze nasz”. Na ile zwracam się świadomie jako ukochane dziecko do dobrego Boga? Na ile wypowiadane słowa otwierają mnie na przyjęcie Jego ojcowskiej miłości – źródła pokoju serca w moim codziennych zmaganiach?