Bóg jest jeden i jedyny, choć w Trzech Osobach. Objawił się nam jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Łączy Ich ta sama, Boska natura, oraz jedność działania Osób różniących się między sobą, ale pozostających w relacji doskonałej, nieskończonej miłości. Jest to centralna tajemnica wiary.

Wyznawanie wiary w jednego Boga, który jest źródłem i celem, do którego zmierzamy, ma dla nas ogromne konsekwencje. Pragnąć miłować Go z całej duszy i całego serca oraz służyć Mu to droga do pełni życia i szczęścia.

Czy nie przedkładam niczego ani nikogo ponad Boga?