Ks. Marek Chmielewski

Proces Jezusa

bł. Katarzyna Emmerich

Już niebawem, po raz kolejny w naszym życiu, przeżywać będziemy Wielki Post. To czas, w którym między innymi za podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali rozważać będziemy Mękę Pana Jezusa, gdyż dzięki niej dokonało się nasze odkupienie. Nie chodzi tu o same pobożne wzruszenia, ale o wnikliwe poznanie realiów Męki Zbawiciela.

Kilka lat temu cenną pomocą w uświadomieniu sobie realizmu niezmiernego cierpienia Chrystusa podczas procesu, a potem w drodze na Kalwarię, był poruszający film Mela Gibsona pt. Pasja, nakręcony na podstawie wizji mistycznych bł. Anny Katarzyny Emmerich (1774-1824), niemieckiej mistyczki obdarzonej stygmatami. Już jako dziecko miała wizje mistyczne. Między innymi widziała swoje Patronki — św. Annę i św. Katarzynę, jak również Anioła Stróża, z którym prowadziła częste rozmowy. Niedługo przed wstąpieniem do zakonu augustianek w Dülmen, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu widziała Jezusa, który wyszedł do niej z tabernakulum trzymając w jednej ręce kwiaty, a w drugiej koronę z cierni. Zapytał ją, co wybiera. Wybrała koronę cierniową. Po ustaniu widzenia silny ból przeszył jej skronie i pojawiły się stygmaty, czyli krwawiące rany w miejscu Chrystusowych cierni. Kilka lat później, już w klasztorze, pojawiły się stygmaty na rękach i nogach.

Gdy władze państwowe zlikwidowany klasztor, s. Anna Katarzyna zamieszkała w domu pewnej wdowy. Jej stan zdrowia bardzo się pogorszył. Do śmierci pozostała w łóżku, często doznając wizji mistycznych Męki Chrystusa. Pragnęła je przekazać potomnym, ale wskutek cierpienia sama nie była w stanie tego uczynić. Nieoczekiwanie, jesienią 1818 roku odwiedził ją znany pisarz i poeta Klemens Brentano, w którym Anna Katarzyna rozpoznała człowieka zesłanego jej przez Bożą Opatrzność. Odtąd, dwa razy dzienne przez pięć lat Brentano przychodził do niej i spisywał wizje, po czym dawał jej do autoryzacji. W rezultacie powstała książka pt. Bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa (Berlin 1833). W 1852 roku na podstawie jej wizji Brentano wydał kolejną książkę pt. Życie Najświętszej Maryi Panny. W jej wizjach uderza niezwykła precyzja dotycząca Męki Pańskiej. Podane przez nią szczegóły znajdują potwierdzenie w Biblii i w odkryciach archeologicznych. Może właśnie dlatego oparty na tych wizjach film Pasja, tak dogłębnie porusza każdego widza, nawet niewierzącego.