Betlejemskie Światło Pokoju w Archikatedrze transparent

W grudniowe dni skauci z całego świata przygotowują się do przyjęcia symbolu pokoju i pojednania – Betlejemskiego Światła Pokoju.  W poniedziałek 11 grudnia 2023 r. harcerze przyniosą Betlejemskie Światło Pokoju do archikatedry. Przekazanie Światła nastąpi po Mszy św. o godz. 19.00. Zapraszamy.

W niedzielę 10 grudnia do Polski dotrze Betlejemskie Światło Pokoju – płomień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Światło to harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą od słowackich skautów. Uroczyste przekazanie odbędzie się podczas mszy świętej rozpoczynającej się o 8.30 w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

W poniedziałek 11 grudnia harcerze przyniosą Betlejemskie Światło Pokoju do naszego Miasta. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 19.00. Po liturgii Światło Pokoju będzie przekazane mieszkańcom Lublina i regionu. Każdy będzie mógł je otrzymać i zanieść do domu, jako znak pokoju, nadziei i chęci czynienia dobra.