Ankieta transparent

Badanie popytu na nową ofertę kulturową realizowaną w Archikatedrze Lubelskiej, kościele św. Piotra w Lublinie, dzwonnicy kościoła farnego oraz kaplicy św. Anny w Kazimierzu Dolnym.
Będziemy wdzięczni za poświęcenie około 10 minut na wypełnienie poniższej ankiety.

→ ANKIETA


Ankieta jest realizowana w związku z planowaną realizacją projektu dotyczącego konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów zlokalizowanych w Lublinie i Kazimierzu Dolnym: Archikatedry Lubelskiej, kościoła św. Piotra w Lublinie, dzwonnicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym oraz kaplicy św. Anny w Kazimierzu Dolnym, wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych i ich udostępnieniem. Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.