86 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego transparent

16 maja 2021 r.  w archikatedrze lubelskiej ks. Wiesław Oleszek przewodniczył mszy świętej w intencji ojczyzny w  86 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Związek Piłsudczyków RP działa od 1990 r. Skupia miłośników Legionów Józefa Piłsudskiego – współzałożyciela uchwalonego przez Sejm ustawą sejmową w dniu 19 kwietnia 1919 r. Związku Inwalidów Wojennych RP.