484 rocznica Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie transparent

15 września 2019 roku ks. Adam Lewandowski proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty przewodniczył eucharystii koncelebrowanej z ks. Ryszardem Lisem duszpasterzem rzemiosła lubelskiego w 484 rocznicę powstania Cechu Krawców w Lublinie.

Na wspólnej mszy świętej sprawowanej w intencji jubilatów zgromadzili się przedstawiciele Cechów z Katowic, Częstochowy oraz Warszawy. Pierwszy przywilej Cechowi Krawców w Lublinie został nadany przez króla Zygmunta I Starego w dniu 25 sierpnia 1535 roku. Cech według swoich założeń organizacyjnych i stosownie do swoich zadań miał stanowić ścisłe zrzeszenie ludzi wykonujących ten sam zawód i wyznających z tą samą religią – Rzymsko-katolicką. Obecna działalność Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie koncentruje się głównie na utrzymaniu wielowiekowych tradycji organizacji cechowej oraz na zacieśnianiu więzi środowiskowej.