482 lat Cechu Krawców w Lublinie transparent

17 września 2017 roku  ks. Adam Lewandowski proboszcz parafii archikatedralnej  odprawił Mszę Świętą z okazji rocznicy Cechu Krawców.  W intencji swoich podopiecznych modlił się również ks. Ryszard Lis Duszpasterz Rzemieślników Archidiecezji Lubelskiej. Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele Cechu Krawców z m. st. Warszawy, Częstochowy i Krakowa.

Początki działalności Cechu Krawców zawarte w sumariuszu przywilejów Cechu są określone na 1535 r. Pierwszy przywilej został nadany Cechowi 25 sierpnia 1535 r. przez Króla Zygmunta I Starego. Przywilej ten został potwierdzony przez Zygmunta Augusta II w 1554 a w 1583 r. Król Stefan Batory nadał przywilej Cechowi Krawców w Lublinie, który był kilkakrotnie potwierdzony przez króla: Władysława IV dnia 8 września 1634 r., Jana Kazimierza dnia 18 grudnia 1649 r., Michała Korybuta Wiśniowieckiego 31 sierpnia 1671 r., Jana III Sobieskiego dnia 19 lutego 1687 r. i Augusta II w 1703 r. Uzyskane przywileje były zatwierdzone przez lubelską radę miejską a następnie przez króla.

Obecna działalność Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie koncentruje się głównie na utrzymaniu wielowiekowych tradycji organizacji cechowej oraz na zacieśnianiu więzi środowiskowej. Cech koordynuje pracę podległych zakładów zrzeszonych, prowadzi punkt informacyjny na terenie miasta Lublina o działalności zrzeszonych członków. Organizuje dla nich wyjazdy na ogólnopolskie spotkania rzemieślnicze na Jasną Górę w Częstochowie oraz do innych sanktuariów w Polsce: do Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiwenik, Krakowa, Gniezna i Kalisza. Członkowie Cechu wraz ze starszyzną cechową co roku biorą udział w święcie patronackim św. Józefa, w procesjach Bożego Ciała i spotkaniach opłatkowych.