Post o chlebie i wodzie transparent

Również w tym roku zachęcamy, by przez cały Wielki Post, każdego dnia,  przynajmniej jedna osoba pościła o chlebie i wodzie w intencji rodzin. Obok obrazu Matki Bożej znajdziemy tablicę z karteczkami na każdy dzień W. Postu.

Można będzie wybrać sobie dowolny dzień i ofiarować go wraz z modlitwą i postem w intencji rodziny. Najlepiej, gdy intencją naszego postu będą konkretne osoby przeżywające trudności np.: oddalenie od Boga, niewierność w małżeństwie, brak jedności, osoby żyjące w żalu i  nieprzebaczeniu, przygniecione cierpieniem, osamotnione. Włączamy się w walkę ze Złym duchem, którego celem jest rozbijać więź między Bogiem a człowiekiem oraz miedzy ludźmi. Jezus mówi: Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwa i postem. (Mt 17,21).