35 lecie sakry bpa Ryszrda Karpińskiego transparent

28 września w archikatedrze lubelskiej została odprawiona eucharystia w 35 rocznicę święceń ks. bpa Ryszarda Karpińskiego.

Bp Ryszard Karpiński urodził się 28 grudnia 1935 r. we wsi Rudzienko w par. Michów. Szkołę powszechną zaczął w czasie okupacji i ukończył w Michowie w r. 1948, średnią – w Liceum Biskupim w Lublinie. Po uzyskaniu matury, wstąpił w 1953 r. do Lubelskiego Seminarium Duchownego. 19 kwietnia 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1975 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Lublinie, a w 1977 r. kapelana Jego Świątobliwości. 24 sierpnia 1985 r. został mianowany biskupem tytularnym Minervino Murge i sufraganem lubelskim. Konsekrowany 28 września 1985 r. w katedrze lubelskiej przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Jako swoje zawołanie wybrał słowa „Viatoribus fer auxilium” (nieś pomoc ludziom w drodze).