3  marca – wydarzenie parafialne transparent

W niedzielę 3 marca 2019 roku będziemy mogli powrócić myślą do naszych „duchowych śmietników” – sytuacji w których czuliśmy się osamotnieni, niepotrzebni, odizolowani, przeżywający porażki, gdy nasze ludzkie więzi osłabły – by zrozumieć, że drogą do ich przezwyciężenia jest ufna modlitwa w mocy Ducha Świętego. Dlatego, po błogosławieństwie kończącym każdą Mszę świętą, kapłan – wraz ze służbą liturgiczną i łącznikami, uda się do drzwi katedry. Stamtąd, aż do ołtarza, przed którym ustawiony będzie krzyż, rozciągnie linę – symbol naszego kontaktu z Duchem Pocieszycielem, który jest w nas nieustannie obecny i prowadzi na spotkanie z Jezusem. Zostaniemy zaproszeni, by przejść tę samą drogę i obudzić w sobie wiarę, że pełna zaufania modlitwa i przywołanie obecności Ducha Świętego, wyrywa nas z poczucia osamotnienia. Pod dojściu do krzyża, każdy otrzyma osobistą „linę” – dziesiątek różańca, by mając go przy sobie, nieustannie chwytać się pomocy łaski Bożej.