226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja transparent

W Archikatedrze Lubelskiej ks. abp Stanisław Budzik odprawił uroczystą Mszę Święta z okazji Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.